Monday, October 12, 2009

1. Hibah Harta

Hibah adalah satu lagi produk bagi umat Islam. Adakah anda pernah mendengarnya?! Anda munkin pernah mengetahuinya melalui media massa, pembelajaran atau terbaca mengenainya. Atau anda munkin katakan "tidak" kerana anda memang tidak pernah sekali mendengar atau mengetahui tentang hibah sebelum ini.

Munkinkah hibah itu hadiah?! dari segi bahasa hibah bermaksud hadiah atau satu pemberian. Tapi dari segi Istilah hibah merupakan satu kontrak pemberian oleh seseorang kepada seseorang yang lain yang mana pelaksanaan satu pemberian itu adalah selepas kematian pemberi hibah tersebut.

No comments:

Post a Comment